Korprosjekt i Haslum menighet vår/høst 2020


Bli med og syng fine salmer og sanger!

 

 

I forbindelse med Haslum kirkes 830-års jubileum i inneværende år, arrangeres det en jubileumsmarkering torsdag 17. september kl. 19.30 med Haslum kirkekor, prosjektkor og et lite instrumentalensemble. I forkant er det satt opp totalt åtte øvelser, fire i vårsemesteret og fire i høstsemesteret. Du må ikke kunne alle datoene, men det er en fordel å få med seg så mange som mulig. Det vil være lydfiler tilgjengelig på alle sanger slik at man også kan øve hjemme. Notekunnskap er derfor heller ingen forutsetning. Øvelsene er åpne for alle og finner sted på Haslum menighetshus kl. 1930-21.30 på følgende datoer:

torsdag 16. april
torsdag 23. april
torsdag 30. april
torsdag 14. mai
torsdag 20. august
torsdag 27. august
torsdag 3. september
torsdag 10. september

Påmelding til kantor Knut Kårvatn Eikeland på ke322@kirken.no eller telefon 98267804 innen mandag 30. mars.

Tilbake