Når jeg blir 66- Å bli pensjonist er ikke bare spøk


Når jeg blir 66- Å bli pensjonist er ikke bare spøk.

 

 

 

Menigheten har nå valgt å fokusere på pensjonister og generelt om aldring. Vi ønsker derfor å lage en temarekke som retter seg mot denne aldersgruppen.

Å bli pensjonist er å miste jobb, kollegaer og et sosialt nettverk på jobben. Dette er en stor forandring i livet, og kan skape utfordringer for mange.

Rådgiver Torhild Bjørge fra Bærum kommune leder kveldene.

 

26. februar kl 18-21 kommer Overlege/Geriater Peter Bekkhus-Wetterberg for å snakke om «Hva er normal aldring?» Peter jobber på Hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus og er en mye brukt foredragsholder i helsevesenet.

 

25. mars kl 18-21 kommer Steinar Ekvik for å snakke om «Tap og sorg i møte med det å bli pensjonist». Steinar er pensjonert sogneprest fra Kråkerøy, forfatter og mye brukt foredragsholder. Steinar var i mange år ansatt i Haslum som prest.

 

22. April kl 18-21 kommer Psykiatrisk sykepleier Kirsti Solheim for å snakke om «Hvordan ivareta seg selv inn i pensjonsalder og alderdom». Kirsti har jobbet med foredragsvirksomhet rundt temaet Demens siden tidlig på 80-tallet, og er en anerkjent foredragsholder.

 

Enkel servering med kaffe/te og noe å bite i. Arrangementet er gratis.

Meld deg på til Diakon Mari på mail: mt773@kirken.no  eller på tlf: 98267837.

Spørsmål? Kontakt Torhild Bjørge, t.bjorge@online.no eller på tlf: 90935570.

Tilbake