Digitale gudstjenester


Vi feirer gudstjeneter digitalt, sammen og hver for oss, der vi er. 

Her finner du oversikt over ulike gudstjenester du kan se og høre når det passer deg. 

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/digitale%20fellesskap/gudstjenester/ 

 

Tilbake