Fellesskapsweekend 5-7 juni 2020


 

MENIGHETSLEIR FOR ALLE ALDRE
Nok en gang inviterer vi til fellesskapsweekend for alle
aldre i Haslum menighet.
Målene for helgen er å bygge fellesskap gjennom felles
opplevelser for store og små, uavhengig av hvor lenge vi har
vært i menigheten.
Programmet blir variert med rom for både åndelig
fellesskap, lek og moro. Det vil både være alderstilpassede og
fellesaktiviteter. Endelig program blir utformet i løpet av våren

PRISER
0- 2 år: Gratis
2- 8 år: 600 kr
8 +: 1000 kr
Maxpris familie 3500 kr

Spørsmål kontakt Diakon Mari på mt773@kirken.no 

Tilbake