Kirkeklokkene minner oss om Guds nærvær


Selv om kirken ikke feirer gudstjenester som vanlig i påsken, ringer kirkeklokkene i én time på lørdag 3. april. De ringer inn til påskehøytiden og minner oss om at Gud er nær.
 

 

 

 

 

 

 

 

Påskeaften 3. april ringer kirkeklokkene fra kl. 17.00-18.00 

Merete Thomassen, førsteamanuensis i liturgikk ved Det praktisk-teologiske fakultet skriver i Vårt Land at kirkeklokkene er et liturgisk lydspor over hele landet vårt. De ringer inn til gudstjenester, til vielser og til begravelser. Tenker vi over at klokkeringing er liturgi? Noe som kaller mennesker til bønn?
I den Norske kirkes regelverk om bruk av kirkens klokker står det at de skal forkynne Guds ære gjennom å peke oppover slik som kirketårnet og kirkespiret gjør det. De skal samle folk til gudstjeneste, kalle Guds barn til bønn og forbønn og minne om det evige liv hos Gud. 

Haslum kirke er en av få, som fortsatt har manuell klokkeringing. Det røde kirketårnet rommer to klokker. Den ene er fra middelalderen og har inskripsjonen: "Vær hilset Maria, full av nåde" på latin og den andre er fra 1755. Inskripsjonen på den lyder: "Til Guds ære støpte meg Johan Barthold Holzmann København".

Merete Thommasen mener videre at kirkeklokkene gir oss en annen måte å sanse Guds nærvær på. Og selv om de kan være debatt for forstyrret morgenfred, kan kirkeklokkene kanskje være et av de tydeligste uttrykkene for at den treenige Gud følger oss fra vugge til grav, vever seg inn i livet vårt helg, høytid og hverdag. Hverdagen vår som nå er snudd på hodet. Kirkeklokkene i Haslum ringer snart inn til helg og høyttid. La oss bli berørt av kallet til Gud og Guds hus og svare med vår bønn!

Les mer om Kirkeklokker i Norge HER

Tilbake