Brakker på parkeringsplassen


Det har kommet noen brakker på parkeringsplassen ved menighetshuset. 

 

Inneklimaet i kontorfløyen i menighetshuset er ikke god nok til at de ansatte kan jobbe der.
De flyttes derfor ut i brakker og den innvendige kontorfløyen stenges av.

Det er ikke avgjort hva som skal gjøres med menighetshuset.
Alle de nødvendige byggesøknader vil sendes når det besluttes hva som skal gjøres videre med bygget.

Inntil videre fortsetter alle arrangementer som «normalt» (og ihht korona-reglement) i de øvrige lokalene i menighetshuset.

Tilbake