Vil du være med å spleise?


Vil være med å spleise?

Menighetens økonomiske situasjon er presset og vi trenger hjelp for å sikre et godt og trygt barne – og ungdomsarbeid.

 

 

 

Alle bidrag mottas med takk.


 

Du kan også bruke vipps #526389.

Tilbake