Konfirmantpåmelding
Haslum menighet 2022


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite?
Jeg vil gjerne være på gruppe med:


Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 

Skole


Valg av konfirmantopplegg
Mikskonfirmant 2022
Tilrettelagt 2022
Sommerleir 2022
Valg av konfirmasjonsdag. Merk at dette er et ønske. I november blir den endelige fordelingen av konfirmasjonsdag og klokkeslett kunngjort. Hvis stor pågang blir det satt opp ekstra konfirmasjoner.

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: Det sendes ut to fakturaer ila konfirmantåret. Merk at faktura KUN sendes på epost til foresatt 1, hvis ikke noe annet er angitt.
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde? Dette gjelder publisering i menighetsblad og menighetens facebooksider.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: Merk at faktura tilknyttet konfirmantåret KUN sendes på epost til foresatt 1, hvis ikke noe annet er oppgitt.